કોચિંગ સહાય યોજના, સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓની તૈયારી માટે મળશે ₹20,000 સહાય

કોચિંગ સહાય યોજના 2023: GPSC, UPSC, પોલીસ, ક્લાર્ક, તલાટી જેવી સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓની તૈયારી કરવા માંગો છો? પણ આર્થિક સ્થિતિ સારી નથી …

Read more

Tabela Loan Yojana Gujarat 2023

Tabela Loan Yojana Gujarat 2023 Tabela Loan Yojana Gujarat 2023 | તબેલા લોન યોજના Many loan schemes are run by Gujarat …

Read more

મુખ્યમંત્રી યુવા સ્વાવલંબન યોજના, વિદ્યાર્થીઓને મળશે 2 લાખ સુધીની સહાય (MYSY યોજના)

મુખ્યમંત્રી યુવા સ્વાવલંબન યોજના ને MYSY ના ટૂંકા નામ થી ઓળખવામાં આવે છે. આ યોજના નો મુખ્ય હેતુ એવા વિદ્યાર્થીઓને …

Read more