નવોદય પ્રવેશ ફોર્મ ધોરણ ૬ / નવોદયમા પ્રવેશપરીક્ષા માટે ફોર્મ ભરવાનુ શરુ / જાણો અંતિમ તારીખ અને અન્ય તમામ માહિતી

નવોદય પ્રવેશ ફોર્મ ધોરણ ૬ : ભારતના તમામ રાજયોમાં આવેલી જવાહર નવોદય વિદ્યાલય માં ધોરન ૬ મા એડમીશન આપવા માટે દર વર્ષે પ્રવેશ પરીક્ષા લેવામા આવે છે. આ પ્રવેશ પરીક્ષા માટે હાલ ધોરણ ૫ મા અભ્યાસ કરતા વિદ્યાર્થીઓ ફોર્મ ભરી શકે છે. શૈક્ષણિક વર્ષ ૨૦૨૩-૨૪ માટે ધોરણ ૬ મા પ્રવેશ આપવા માટે ચાલુ વર્ષની પ્રવેશ પરીક્ષા ફોર્મ ભરવાની જાહેરાત પ્રસિધ્ધ થઇ ગયેલ છે. આ પોસ્ટમા આપણે નવોદય પ્રવેશ પરીક્ષા ફોર્મ, નવોદય ઓનલાઇન ફોર્મ ભરવાની લીંક, નવોદય પરીક્ષા જુના પેપરો, નવોદય પ્રવેશ પરીક્ષા તારીખ, નવોદય પ્રવેશ પરીક્ષા નોટીફીકેશન, અને નવોદય પ્રવેશ પરીક્ષા બાબતે જરુરી માહિતી મેળવીશુ.

નવોદય પ્રવેશ ફોર્મ ધોરણ ૬

નવોદય પ્રવેશ ફોર્મ ધોરણ ૬

પરીક્ષાનુ નામ :- જવાહર નવોદય વિદ્યાલય પ્રવેશ પરીક્ષા ૨૦૨૩

પરીક્ષા આયોજન:- નવોદય વિદ્યાલય સમિતિપ્રવેશ

ધોરણ:-ધોરણ ૬

પરીક્ષા તારીખ:- ૨૯ એપ્રીલ ૨૦૨૩

ઓફીસીયલ વેબસાઇટnavodaya.gov.in

પરીક્ષા માધ્યમગુજરાતી/હિન્દી/અંગ્રેજી

નવોદય પ્રવેશ ફોર્મ ધોરણ ૬

નવોદય પ્રવેશ પરીક્ષા ઓનલાઇન ફોર્મ ભરવા સ્ટેપ

નવોદય વિદ્યાલય ધોરણ ૬ પ્રવેશ પરીક્ષા ફોર્મ ભરવા માટે સૌ પ્રથમ ઓફીસીયલ નોટીફીકેશન ડાઉનલોડ કરી તેમા જરુરી સૂચનાઓ અને નિયમો વાંચી લેવા અને નીચે મુજબ ના સ્ટેપ પ્રમાણે ઓનલાઇન ફોર્મ ભરવાનુ રહેશે.

આ વેબસાઇટ પર હોમ પેજ પર Click here to submit online application form for class VI Jawahar Navodaya Vidyalaya Selection Test 2023 ઓપ્શન પર ક્લીક કરવુ.

ફોર્મ ઓનલાઇન ભરવાનુ શરુ કરતા પહેલા જરુરી ડોકયુમેન્ટ તૈયાર કરી તેને નિયત સાઇઝમા સ્કેન કરીને તૈયાર રાખવા.

ત્યારબાદ વિદ્યાર્થીનુ રજીસ્ટ્રેશન કરવાનુ રહેશે.

રજીસ્ટ્રેશન કર્યા બાદ વિદ્યાર્થીની જરુરી માહિતી સબમીટ કરવાની રહેશે.

ત્યારબાદ જરુરી ડોકયુમેન્ટ સ્કેન કરી અપલોડ કરવાના રહેશે.

જરુરી તમામ સ્ટેપ પૂર્ણ કર્યા બાદ અરજી ફોર્મ ફાઇનલ સબમીટ કરી પ્રીન્ટ આઉટ લઇ વિદ્યાર્થીએ પોતાની પાસે સાચવી રાખવી.

આ પણ વાંચો  GVK EMRI 108 Recruitment 2023

નવોદય પ્રવેશ પરીક્ષા ડોકયુમેન્ટ લીસ્ટ

જે શાળામા અભ્યાસ કરે છે તે શાળાના આચાર્યએ આપેલુ નિયત નમુનાનુ સહિ સિક્કાવાળુ પ્રમાણપત્ર

વિદ્યાર્થીનો ફોટો

વાલીની સહિ

વિદ્યાર્થીની સહિ

આધાર કાર્ડ/ રહેણાંક પ્રમાણપત્ર

ઉપર મુજબના તમામ ડોકયુમેન્ટ સ્કેન કરી JPEG ફોરમેટમા 10-100 ની સાઇઝમા ઓનલાઇન અપલોડ કરવાના રહેશે.

નવોદય પ્રવેશ પરીક્ષા અગત્યની તારીખો

ઓનલાઇન ફોર્મ શરુ થયા તારીખ2-1-2023ઓનલાઇન ફોર્મ ભરવાની છેલ્લી તારીખ31-1-2023પરીક્ષા તારીખ29-4-2023

નવોદય પ્રવેશ પરીક્ષા ફોર્મ અગત્યની લીંક

ધોરણ ૬ પ્રવેશ પરીક્ષા ફોર્મ નોટીફીકેશન PDF અહિંં ક્લીક કરો

નવોદય પ્રવેશ પરીક્ષા સૂચનાઓ ડીટેઇલ PDF અહિંં ક્લીક કરો

નવોદય વિદ્યાલય ઓફીસીયલ વેબસાઇટ અહિંં ક્લીક કરો

ઓનલાઇન ફોર્મ ભરવાની લીંક અહિંં ક્લીક કરો

આચાર્યએ આપવાનુ પ્રમાણપત્ર નમુનો PDF અહિંં ક્લીક કરો

FAQ’S વારંવાર પૂછાતા પ્રશ્નો

નવોદય પ્રવેશ પરીક્ષા કયા ધોરણમા અભ્યાસ કરતા વિદ્યાર્થી આપી શકે ?

Ans: ધો.૫ મા અભ્યાસ કરતા વિદ્યાર્થી નવોદય પ્રવેશ પરીક્ષાનુ ફોર્મ ભરી શકે.

નવોદય વિદ્યાલય ક્યા આવેલી છે ?

Ans: નવોદય વિદ્યાલય દરેક જિલ્લામા આવેલી હોય છે.

Leave a Comment